Alla inlägg den 25 januari 2014

Av Jessica - 25 januari 2014 12:48

Se de demenssjukas särskilda vårdbehov


En bra och intressant artikel i Aftonbladet som min vän Titti reflekterade över:


Personer med demenssjukdom behöver:
1. Rätten till en diagnos
2. Personal(ledning inkluderat) som har kunskap om hur de olika demensjukdomarna yttrar sig. Bemötandestrategier mellan t.ex FLD och Alzheimer skiljer sig avsevärt.
3. Personal som arbetar enligt Kitwoods personcentrerade vård. BPSD hade definitivt minskat.
4. Anpassade lokaler. Vid de tillfällen BPSD uppstår ska det finnas möjlighet att avgränsa boendet. Andra boende ska aldrig vara i fara. 
5. Personal som ingriper och avbryter omgående om en kollega missköter sig. Civilkurage behövs.
6. Ledning som agerar direkt vid missfröhållande, civilkurage även där.
7. Kartläggning och tillvaratagande av personals erfarenheter och kunskaper. Ingen vits att ha erfaren/utbildad personal om de inte får möjlighet att använda sina förmågor. Omvårdnadspersonal som visar goda praktiska resultat ska ges handledarbefogenheter. Det är ju trots allt de som visar hur det ska gå till. Prestige måste bort.
8. Oanmälda tillsynsbesök av personer som har kunskap om hur vardagslivet på ett boende ser ut. Detta gäller för övrigt även vid kommunuppföljningar, de som gör uppföljningen måste ha kunskap inom området.
9. Minimikrav beträffande bemanning, aktivering, ledningsperson i verksamheten, kost m.m.m.m.med mera...

Skulle kunna fortsätta skriva i oändlighet men man måste ju börja någonstans.

 

Ett bra diskussions underlag att ta med för att göra demensvården bättre för alla.

ANNONS
Av Jessica - 25 januari 2014 12:24

Det har skrivits massor om demens- och åldringsvården i pressen den senaste veckan. Allt i från hur dåligt de demenssjuka mår och hur de behandlas, både av medboende och av personalen. Men även hur det ser ut för personalen som arbetar på boendena.

Arbetar själv på ett demensboende, i privat regi det drivs som en ekonomisk förening, utan direkt vinstintresse utan vinsten stannar i verksamheten. Men vi precis som andra ställen har märkt av en negativ ekonomisk sprial hos kommunerna. Har tidigare arbetar på traditionellt ålderdomshem och i hemvården i många år. Så jag har mött olka former av äldre och anhöriga.


De som bor på den avdelning som jag arbetar på är allt i från klassiskt åldersdementa till psykiskt sjuka med demensinslag. Vi har bla de som har en ospecifierad demens, Altzheimers sjukdom och frontallobsdemens.


En dag hos oss på avd är inte den andra lik. Eftersom det är de boendes behov som styr vad som händer och i vilken takt så skiljer dagarna sig åt väldigt. Det kan vara dagar som är väldigt lugna där allt sker i sakta mak. Det kan även vara dagar med ständiga vredesutbrott, konfliker, höga bokstäver och förtvivilan för att dagen börjat fel eller att det helt enkelt bara är en dålig dag för en el flera boende.


Vi blir kallade både den ena och det andra men vi vet ju att inte ta det till oss då det är sjukdomen som talar och inte personen som säger det. Men ibland kan man inte släppa det alltid o då är det skönt att ha bra kollegor att ventilera det med. 


Hos många anhöriga så är det en brist på sjukdomsinsikt. Varför fångas inte de anhöriga upp när de får sjukdomsbeskedet. Nä de ska själva söka upp anhörigföreningar mm. Vi har stor hjälp av de anhöriga då de sitter inne med en guldgruva om sina anhöriga - våra boende. Om hur de varit som personer i sitt friska liv, vad det tyckt om och inte tyckt om mm. Men när de då saknar sjukdomsinsikt så tror de att den demenssjuka ska vara och bete sig som den gjort tidigare vilket de inte kan göra pga sjukdomen. De tror på allt som de säger hur tosigt det än låter och istället för att ta upp en diskussion och fråga personalen så blir det direkta påhopp och feltolkningar. Detta kan resultera i feta rubriker i pressen där reportrarna struntar i att kolla upp faktan ordentligt. 


Visst förekommer det tyvärr  missförhållande inom åldrings och demensvården men vem kollar upp allt som fungerar och leder till bra resultat och ett tryggt boende och tillvara för våra demenssjuka?


Nä vi tysta Änglar som jobbar inom vård och omsorg måste höja våra röster nu och visa på att det finns bra äldrevård i Sverige.


//Jourhavande Ängel inom demensvården

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se